Začali jsme 3. lekci, slovní zásoba je o hmyzu, viz učebnice str. 14, používáme vazbu…tam je, tam jsou …..There´s  a bee on the…., There´re ants on the …… (procvičujeme přitom rytmus ve větě, ne všechna slova ve větě vyslovíme stejně, některá skoro nejsou slyšet, důraz je jen na některých slovech).

Procvičujte doma slovíčka o hmyzu a předložky Na – ON, / V – IN

pro zábavu si můžete zkusit skládat hmyz:

https://mybigworld.scholastic.com/issues/2018-19/050119.html??magazineName=mbw&eml=CM/smd/20200520//txtl/blog/edmbw