Zjišťujeme zájem o provoz školní družiny o pololetních prázdninách dne 2. 2. 2024 a o jarních prázdninách od 12. do 16. 2. 2024  od 7.00 do 16.00 hodin, který bude jen při dostatečném zájmu. Zájemci  hlaste se do 23.ledna 2024 u vedoucí vychovatelky. Platí pouze pro děti navštěvující školní družinu.