Naše škola se zapojila do charitativního výukového projektu Fondu Sidus , jehož cílem  je poskytnout dětem mnoho zábavných cvičení ke zdokonalení jejich schpností a dovedností, hravě rozvíjet dětskou kreativitu a jemnou motoriku.

Pomůžeme tím dětským pacientům v českých a moravských nemocnicích – výtěžek z prodeje pracovního sešitu Sidusáček je věnován Pediatrické klinice UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětské Klinice Fakultní nemocnice Olomouc na nákup potřebných přístrojů pro dětské pacienty.

HRAJEME SI, UČÍME SE, POMÁHÁME.