Od 3. ledna 2013 se zvyšuje doplatek za neodhlášené obědy z 29,- Kč na 37,- Kč za jeden oběd. Děti mají 1. den neplánované nepřítomnosti nárok na oběd, ale ostatní dny musí být odhlášeny. Pokud tak rodiče neučiní, musí na konci měsíce doplatit ostatní náklady na přípravu oběda tj. 37,- Kč. Výkazy stravovaných osob jsou na konci měsíce porovnávány s docházkou v třídní knize.