Ředitelka školy oznamuje zákonným zástupcům žáků, že v souladu s § 24, odst.2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje pro žáky základní školy dne 2. 10. 2023 ředitelské volno.