Nový školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 9. 00 hod.
v jednotlivých třídách.

Vstup do školní budovy.

Přístavba školy – zde jsou umístěny 1. a 2. třídy.
Žáci 1. – 2. ročníků vcházejí do budovy hlavním vchodem
(od hlavní silnice) – označení budovy nápisem BUDOVA A. Do začátku vyučování (7: 45 hod.) – je vchod pro vstupující žáky otevřen. Po zahájení výuky se vchod uzavírá a je zapotřebí zvonit na zvonek po pravé straně dveří – tlačítko VRÁTNICE. Toto platí pro vstup do budovy až do uzavření školy.

Hlavní vchod je určen také pro vstup veřejnosti do školy.

Zadní, žákovský vchod – tímto vstupují do školy žáci 3. – 9. ročníku v době od 6: 00 hod. do 7: 45. hod., tedy do začátku vyučování. Pro pozdější příchod je určen hlavní vchod.

Třídní učitelé jednotlivých tříd:

 • I. A – Mgr. Jarmila Štěpánová
 • I. B – Mgr. Eva Kryšková
 • II. A – Mgr. Jana Zemanová
 • II. B – Mgr. Pavla Doležalová
 • III. A – Mgr. Magda Strakošová    
 • III. B – Mgr. Eliška Míčková
 • IV. A – Mgr. Radka Jurková
 • IV. B – Mgr. Lenka Tobolová
 • V. A – Mgr. Irena Holubová
 • V. B – Mgr. Eva Macháčová       
 • VI. A – Mgr. Markéta Velká
 • VI. B – Mgr. Romana Fizková
 • VII. A – Mgr. Markéta Synková
 • VII. B – Mgr. Eva Kvapilová 
 • VIII. A – Mgr. Vojtěch Tofel
 • VIII. B – Ing. Sabina Toflová    
 • IX. A – Mgr. Michal Goryczka  
 • IX. B – Mgr. Kateřina Provazníková

Od 5. 9. začíná výuka v 7. 45 hod.

Volitelné předměty 2023 – 2024 – 7./9. ročník

Náboženská výchova 2023-2024

Rozvrh platný od 4. 9. 2023  V Bakaláři se žákům zobrazí všechny předměty následně po obsazení skupin, do kterých budou daní žáci zařazeni.

Další informace se dozvědí žáci od svých třídních učitelů během prvních dnů školy.