Na středu 31. 5. vzít  český jazyk, matematiku a plavání.

Pro nepřítomné žáky:

D. Ú. M – D: učeb. s. 40/cv. 14 bez zkoušky.

Máme hotovo:

PRV – PS s. 53  doplnit čím se člověk liší od ostatních živočichů  a jaké má společné znaky (učeb. s. 63)

Do miniknížky s orgány jsme si na volnou stranu doplnili jejich funkci – možno dodělat až ve škole.