Zápis do školní družiny pro školní rok 2023/24 proběhne od 29. května do 2. června 2023 v době 10.30 – 16.00 hod.  a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce Mgr. Ludmile Kožuchové, která vám přidělí registrační číslo. Tiskopis žádosti o přijetí žáka do školní družiny je ke stažení zde: Zadost-o-prijeti-do-skolni-druziny-2-1 (5)

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

  • děti nižších ročníků 1. stupně
  • děti denně dojíždějící
  • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
  • zaměstnanost obou zákonných zástupců

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.                                                                                                                                  Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Platí i pro děti, které školní družinu letos navštěvují.