Pro nepřítomné
Těm, kteří nemají doma prac. listy a písanku 5 – nechávám na vrátnici od 12:30hod.

Český jazyk:
– procvičování slovních druhů
– prac. list s obrázkem dě, tě, ně máme celý hotový

Matematika:
– prac. list A1, A2, A3 hotový celý
– násobkové řady 2, 3 opakování