Pro nepřítomné žáky:

D. Ú.: ČJ – D  – uč. s. 99/cv. 3.

Máme hotovo:

Seznámení s neurčitým tvarem sloves – infinitivem (uč. s. 100).

ČJ – učeb. s. 99/cv. 4 – a, b – ústně.

Písanka s. 26 – sudoku, skrývačky.