ZÍTRA PLAVÁNÍ.

Pro nepřítomné žáky:

D. Ú. : ČJ – PS s. 48/cv. 6.

Máme hotovo:

ČJ – učeb. s. 99/cv. 1, 3, čas přítomný, budoucí a minulý.

ČJ – PS s. 48/cv. 5.

ČJ – opakování – doplňování i, í, y, ý po obojetných souhláskách, skloňování podstatných jmen v jednotném i množném čísle ve všech pádech, doplňování vhodných slov do vět, časování sloves v jednotném i množném čísle, slova opačného významu, slova nadřazená, podřazená, hledání rýmů, tvoření vět na daná slova.

M – minutovky 1. díl (modré) s. 24 – jen cv. a, b.

M – geo – opakování a procvičování rýsování kružnic, body, které leží – neleží na kružnici, měření délky úsečky s přesností na cm a mm, rýsování trojúhelníku pomocí pravítka a kružítka.