Pro nepřítomné
Prac. listy nechávám na vrátnici od 12:30hod.

Český jazyk:
– prac. sešit hotovo vše po str. 33
– prac. list obě strany hotovy (cvičení se slovními druhy a párovými souhláskami budou mít děti ohodnocená)
– slovní druhy pořadí
– písanka 5 str. 29 celá

Matematika:
– prac. sešit hotovo po str. 12 a cv.2
– násobková řada 3 zpaměti
– pamětně příklady na násobení a dělelní 2
– prac. list hotová celá strana A1 (tento list neztratit, budeme s ním pracovat ještě dále!!!)