Soutěž pro žáky II. stupně
Ve čtvrtek 13. 12. 2012 proběhlo na naší škole školní kolo celostátní soutěže v komunikaci
Mladý Demosthenes.
Žáci II. stupně se předvedli ve svých komunikačních dovednostech s monologem na libovolné téma.

I. kategorie ( 6. – 7. roč.)
1. místo Sára Kokešová
2. místo Natálie Pěluchová
3. místo Květoslava Raganová

II. kategorie (8. – 9. roč.)
1. místo Petra Pustková
2. místo Veronika Bražinová, Jana Vyvialová
3. místo Jakub Vakolja, Matěj Juchelka