Děti dnes dostaly informace k výletu, návratku přinesou vyplněnou a podepsanou v pondělí. Děkuji. 

Pro nepřítomné žáky – máme hotovo:

Čítanka s. 150 – 152, do sešitu čtení opsat jednu říkanku ze s. 152 a nakreslit obrázek.

ČJ – procvičovali jsme určování osob a čísla u sloves, opakovali jsme pravopis u vyjmenovaných slov – jakékoliv doplňovací cvičení.

M – minutovky 1. díl (modré) – dokončit cv. 42.

M – učeb. s. 44 – celá – do sešitu narýsovat pomocí pravítka a kružítka  trojúhelník  – cv. 2.

PRV – učeb. s. 65.