Pro nepřítomné
Na vrátnici od 12:30 hod.nechávám obálku se „Souhlasem zák. zást.“ ke školnímu výletu + některým posílám i prac. sešit prvouky a malý sešit ČJ
Český jazyk:
– prac. sešit str. 32 cv. 1,2
– procvičování poznávání sloves a podst. jmen

Matematika:
– násobilka 2
– prac. sešit str. 9 cv. 3

Prvouka:
– prac. sešit str. 42 psáno jako opakovací test