ČJ

ML – shoda podmětu s přísudkem, souvětí

ČT – pověsti o historických osobnostech, Dějiny očima psa (historie)

MA

Zlomky, přímá úměra, aritmetický průměr

GEO – obsah čtverce a obdélníku

VL

Opakování Lucemburkové, husitské války

Ekosystém rybník, živočichové a rostliny

Brambory přesouváme na další týden, tj. 29. 5.

 

Divadlo

V pondělí 22.5. jedeme do Divadla loutek v Ostravě.

Sraz 7.30 v šatně.

Po představení navštívíme Muzeum hraček v Ostravě.

Návrat kolem 13 hodin.

Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 25.5. dopravní hřiště ve Frýdku- Místku. S sebou cyklistickou přilbu.

Informace upřesním.

Obě částky budou hrazeny ze školní pokladny.