Úterý 16. 5., středa 17. 5.

Čteníčko 5 – str. 22 – v textu vyznačit čím se živí ježek. Do cv. 3 napsat pět zvířat. Cv. 4 – vybrat a napsat psacím písmem správné slovo.

Písanka 3 – str. 36 a 37 – celá.

M – PS – str. 47, 48 a 49 celá. Str. 60.

Počítání – str. 22 celá, str. 23 cv. 1.