I letošním roce se naše škola zapojila do projektu Českého statistického úřadu Minisčítání 2012.

Projekt Minisčítání 2012 realizuje Český statistický úřad jako součást svého dlouhodobého projektu zvyšování statistické gramotnosti. Cílem je zlepšení vnímání statistiky a zvýšení obecných znalostí tohoto oboru.
První Minisčítání proběhlo v roce 2010. Letošní Minisčítání přichází se zcela novými otázkami, které jistě přinesou spoustu zajímavých a překvapivých informací, stejně jako přede dvěma lety.
Chceme prostřednictvím tohoto projektu zajímavě a prakticky přiblížit žákům a studentům princip sběru, zpracování a využití statistických dat. Minisčítání 2012 je vhodné pro žáky 4. – 9. tříd základních škol a pro nižší ročníky víceletých gymnázií (prima – kvarta na osmiletých a prima – sekunda na šestiletých) z celé České republiky.
Veškeré výsledky Minisčítání 2012 budou určeny pouze pro vzdělávací a propagační účely. Získané údaje z vyplněných on-line dotazníků budou podléhat standardní ochraně dat jako při běžném statistickém šetření. Přísně bude dohlíženo na zachování anonymity dat.

Aktuální výsledky naleznete zde…