Milí žáci a vážení rodiče,

naše škola se zapojila do projektu dotazníkového šetření s názvem Mapa školy. Tento projekt  má za cíl zjistit, jakýma očima vidí školu všichni důležití aktéři školního života – žáci, rodiče, pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci a vedení školy.

Cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojení. Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám musíte říct VY, kteří jste do chodu školy zapojení. Prosíme Vás tímto o pečlivé vyplnění dotazníku, Vaše názory nás zajímají a jsou pro nás velmi důležité. Šetření je anonymní, výsledky zpracovává společnost Scio a výsledné informace nemohou být v žádném případě zneužity.

Výstupy projektu poskytnou zajímavé a podnětné informace, které nám pomůžou v další práci na rozvoji školy.

Šetření probíhá elektronickou formou do 31. 3. 2023 na stránce www.mapaskoly.cz v políčku Vstup do dotazníku. Přihlašovací údaje Vám budou zaslány třídními učiteli prostřednictvím systému Bakaláři. Dále postupujte podle instrukcí v aplikaci. Odpovědi v dotazníku se ukládají průběžně, po jeho vyplnění již není nic dalšího potřeba. Dotazník je třeba vyplnit celý, nelze ho přerušit a pokračovat jindy. Pokud by se stalo, že např. vypadne proud nebo internetové připojení a budete nuceni vstoupit do nového dotazníku, přeskočte otázky, které jste již jednou vyplňovali – předchozí odpovědi zůstávají uloženy.

Rodič za každé dítě vyplní právě jeden dotazník. Pokud mají rodiče ve škole více dětí, měli by dotazník vyplnit za každé dítě vždy s přihlašovacími údaji platnými pro odpovídající třídu.

Žáci 3. – 9. ročníku vyplní svůj dotazník ve škole. Naši nejmenší, žáci 1. a 2. ročníku, vyplní svůj dotazník doma a prosíme rodiče o pomoc s vyplněním.

Věřím, že využijete příležitost a vyjádříte se k různým stránkám života školy a pomůžete nám ještě více zkvalitnit naši práci. S výsledky projektu Vás seznámíme prostřednictvím webových stránek školy.

Předem Vám velmi děkuji za spolupráci. Mgr. Jaroslava Minksová, ředitelka školy.