NPO logo publicita - CS Financováno Evropskou unií_POS - edu.cz

V rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. 
Naše škola se zapojila do dotačních programů v oblasti „Prevence digitální propasti, Podpory vybavení škol digitálními pomůckami“ – výzev v rámci Národního plánu obnovy.
Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Dotace MŠMT 2022 - termíny, jak se bude vyúčtování dodávat, atd. | Pražská  organizace Pionýra              Povinná publicita NPO - edu.cz