Čj – ,, Hurá! SLABIKÁŘ!“ – čtení va Slabikáři – čtení slovních spojení, psacího písma a čtení vět s obrázky.

Ps – procvičování a opakování psaní probraných písmen, slabik.

M – sčítání a odečítání v číselném oboru 0 – 7. Porovnávání čísel, souborů. Rozklad čísel. Malované slovní úlohy.

Prv – Zima – práce a volný čas. Lidé a čas.

Úterý 3. 1. 2023 – nástup po prázdninách do školy.

Středa 4. 1. 2023 – Divadlo loutek Ostrava.