ČJ
ML – přídavná jména, zájmena
ČT – čítanka

MA
Začínáme 2. díl učebnice.

VL
Zemědělství


Minerály a horniny – třídění