Pro nepřítomné
Český jazyk:
– čtení z čítanky str. 62+63
– písanka 6 str. 4
– do malého sešitu z učebnice ze str.48 cv.2 (slova přepsat, rozdělit na slabiky a kolečkem označit samohlásky)

Matematika:
– stálé procvičování číselné řady 0-100
– do malého sešitu přepsat avypočítat tyto příklady