Pro nepřítomné
Český jazyk:
– písanka 6, str. 3 celá dokončená
– čtení z čítanky: Koledníci Josef Lada
– prac. sešit str. 38 celá hotová

Matematika:
– sčítání a odčítání desítek (20+30, 70-50 atd.)
– doplňování číselné řady v oboru čísel 0-100 (např. pokračuj řadu 46,47, ….. nebo 94, 93 ……. atd.)

– prac. sešit str. 12 celá dokončená