Pro nepřítomné žáky:

D. Ú. ČJ – D. – uč. s. 47/cv. 2

Máme hotovo:

ČJ – uč. s. 47/cv. 1, 3.

ČJ – PS s. 27/cv. 1 – na volné linky napsat ve správném pořadí vyjmenovaná slova po M.

M – minutovky 1. díl (modré) s. 10/cv. 20 a, b  + s. 11/cv. 21 a, b.

M – minutovky 2. díl (zelené) s. 4 – celá.

PRV – vánoční zvyky u nás i ve světě.