Kdo nepsal písemku z geometrie nebo na slovní úlohy, procvičujte prosím. Žáci, kteří chyběli si písemky doplní po domluvě během příštího týdne ráno před výukou. 

Všichni žáci by pomalu měli dočítat své knihy na referát. Kdo již má přečteno a chce prezentovat ještě před prázdninami, může.

Pro nepřítomné žáky – máme hotovo:

M – opakování násobilky, příklady typu 56 + 3 . 9

– učebnice str. 49 cv. 18, 19, 20 a str. 51 cv. 33 (do sešitu)

– Mat. minutovky 2. díl cv. 8

DÚ: Pracovní list s příklady typu 56 + 3 . 9

ČJ – vyjmenovaná slova po L, slova příbuzná, doplňování i, í /y, ý

– učebnice str. 45 cv. 1, 2 (2 řádky do sešitu), 3, 4