Na čtvrtek 22. 12. naučit vyjmenovaná slova po M.

Pro nepřítomné žáky – máme hotovo:

ČJ – uč. s. 46/cv. 1. – ústně.

Písanka s.  25 – dokreslit vánoční pohlednici, s. 26 – 3 řádky – doplnit písmeno a slovo napsat.

ČJ – PS  s. 26/cv. 5 – opravit chyby a přepsat celé cvičení správně + cv. 6.

Čítanka s. 76 – 77.

M – minutovky 1. díl (modré) s. 10/cv. 19 a, b.

Geo – opakování  geometrické tvary, rýsování bodu na přímce a mimo přímku, rýsování úsečky, polopřímky navzájem opačné, rovnoběžky, různoběžky.