Matematika:
– opakování čára přímá, lomená, křivá
– procvičování: vzájemná poloha bodu a přímky
– kreslení ve čtvercové síti
– procvičování sčítání a odčítání do 20 
– procvičování orientace v čísleném oboru 0-100 (hry ve stovkové tabulce)
– sčítání a odčítání desítek

Český jazyk:
– čtení z čítanky: plynulé, hlasité čtení přiměřeným tempem
– čtení: důsledné dodržování délek samohlásek 
– procvičování pravopisu ú,ů
– nově: dvojhlásky ou, au, eu
– přepis a diktát vět
– sloh: pracovní postup

Prvouka:
– lidové zvyky, tradice
– příprava nepečeného cukroví

* V pondělí 19.12 si děti domů odnesou své hotové výkresy
* V úterý 20.12. ponesou domů k vyprání cvičební úbor
* Ve čtvrtek 22.12. nebudou potřebovat žádné učebnice ani sešity. Stačí batůžek, svačina, pití. Budeme ochutnávat připravené nepečené cukroví a vánoční punč, děti čeká třídní tombola – veškeré bližší informace máte v Bakaláři.
* Ve čtvrtek 23.12. začínají dětem Vánoční prázdniny. Ve škole se uvidíme 3.1.2023.