Pro nepřítomné
Matematika:
– prac. sešit str. 10 dokončit celou
– pamětné + a – do 20
– ústně číselná řada 0 – 100

Český jazyk:
– vyvození pravopisu  ú, ů
– písanka str. 2 první 4 řádky
– čítanka celá str. 55