Ve čtvrtek 1. prosince 2022 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Olympiáda v českém jazyce.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo 18 žáků z osmých tříd a 20 žáků z devátých tříd. Žáci měli na vypracování gramatické části 60 minut a na slohovou část  s tématem „Na listopadu se mi líbí/nelíbí…“ také 60 minut.

  1.  místo    Veronika Jurková, 9. B
  2.  místo    Barbora Žáčková, 9. B
  3.  místo    Barbora Pustková, 8. A

Do okresního kola, které se bude konat dne v úterý 4. dubna 2023
na Gymnáziu Frýdlant n. O., postupuje Veronika Jurková.

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.