Na veřejného ochránce práv (říká se mu také ombudsman) se může obrátit každý, tedy nejen dospělí, ale i děti a náctiletí.

Jak se na ombudsmana obrátit?
Máš-li problém, o kterém si myslíš, že ti s ním ombudsman může pomoci, obrať se na něj některým z těchto způsobů:

Formou obyčejného dopisu zaslaného poštou nebo osobně odevzdaného na adrese:
Veřejný ochránce práv
Údolní 39
602 00  Brno

Prostřednictvím interaktivního formuláře, který je potřeba podle návodu vyplnit.

Prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu deti@ochrance.cz

Leták – Ombudsman dětem