Dne 30. června 2022 zakončili žáci 9. ročníku povinnou školní docházku v naší škole slavnostním předáváním vysvědčení s sále OÚ v Kozlovicích za přítomnosti pana starosty Ing. Mirolava Tofla. Žáci nejdříve promítli poutavé prezentace ze svého života na zdejší škole. Poté představily jejich třídní učitelky jednotlivé žáky panu starostovi a paní ředitelka jim předala závěrečná vysvědčení. V závěru se s žáky 9. ročníku prostřednictvím prezentace rozloučili naši nejmenší prvňáčci slovy díků za všechny akce, které pro ně deváťáci během celého školního roku připravovali. Po slavnostním předávání vysvědčení měl pro naše žáky pan starosta připraveno občerstvení a poukázky na zmrzlinu.

Přejeme našim deváťákům úspěšný start do další etapy jejich života a hodně pěkných studijních výsledků na středních školách.