Ve čtvrtek 26. 5. proběhne během dopoledne hodinové představení „Agentury

Pernštejni“ (výukový pořad s historickou tématikou).

Cena: 50 Kč (stáhneme z online pokladny).

 

ČJ: Opakování: slovesa (osoba, číslo, čas, neurčitý tvar, zvratná slovesa).

Také stále opakujeme vyjmenovaná slova, psaní i, í/ y, ý.

Diktát podle učebnice str. 104/ cv. 4.

Nové učivo: Věta jednoduchá a souvětí. Základní skladební dvojice (stručné

seznámení).

Sloh: Pozvánka na narozeninovou oslavu.

M: Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem. Rozklad.

Na známku: příklady typu: 3 . 40,  180 : 2.

Geom.: Osově souměrné útvary.

PRV: Části kvetoucích rostlin – kořen, stonek. Byliny a dřeviny. Keře a stromy.

Pětiminutovka na známku: Společné znaky rostlin – podle sešitu nebo učebnice str.

34 – 35 (modré nápisy). Rostliny kvetoucí, okrasné, léčivé, jedovaté (vyjmenovat u

každé skupiny aspoň 2 rostliny).