Pro nepřítomné:
Český jazyk:
– vymýšlení slov začínající na písmeno Ž, G
– čtení ze Slabikáře: Řemesla
– na mazací tabulce trénování psaní velkého psacího E
– předpísanka str. 29+30 vždy první 3 řádky

Matematika:
– uč.Skřítek máme hotovo vše do str.15 cv.2 (včetně)
– na číselné ose jsme si ukazovali pojmy „o několik více“