Středa 18. 5. 2022 – plavecká výuka, sraz v šatně v 7. 15 hodin.

Středa 18. 5. 2022 – focení tříd – bude ještě upřesněno.

Středa 18. 5. 2022 – kroužek Tvořivé ruce.

Ve středu 18. 5. 2022 končí také sběr starého papíru. 

Učivo matematiky a českého jazyka můžete procvičovat:

https://wordwall.net/cs-cz/community/2-t%C5%99%C3%ADda-%C4%8Desk%C3%BD-jazyk

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3

ČJ – slovesa, vyhledávání sloves a podstatných jmen. Orientace v textu, plynulé čtení.

Ps – opis, přepis, diktát.

M – násobení číslem 0, pokud stihneme i úvod do násobení číslem 4. Pamětné zvládnutí násobení a dělení čísly 1, 2, 3, násobení číslem 0. Počítání jednoduchých příkladů, slovní úlohy.

Geo – rýsování a měření úsečky.

PRV – Léto – proměny přírody, léto na louce.