Člověk

– lidské tělo, základní stavba a funkce
– soustava kožní – kůže