FOCENÍ

Dne 18.5.2022 bude probíhat focení žáků ZŠ  (pokud bude příznivé počasí).

  • tato informace byla odeslána všem rodičům do bakalářů
  • všichni žáci 4.B obdrželi dnes 13.5. lísteček s informacemi o focení, prosím, označte ty možnosti, které si budete chtít objednat

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

  • Slovesa
  • Podstatná jména: – písemné opakování učiva

Čtení

René Goscinny „Fotbalový zápas“ s 166

MATEMATIKA

Aritmetika

  • Zlomky
  • Násobení dvojciferným činitelem, slovní úlohy: – písemné opakování učiva

Geometrie

  • Obsah obdélníku a čtverce
  • Rýsování obdélníku a čtverce