Ve středu 18. 5. 2022 (pokud nebude pršet) proběhne focení tříd. Cena fotografie je 25 Kč, platba proběhne přes online pokladnu. 

Pro nepřítomné žáky – máme hotovo:

ČJ – učebnice s. 92/cv. 1, 2 + úvod do slovního druhu slovesa.

Písanka s. 3 – 5 řádků.

Čítanka s. 122 – 123.

Pamatovat si: podstatná jména – číslo 1., slovesa č. 5.

M – procvičovali jsme rýsování a měření úseček s přesností na mm (/AB/ – 3 cm 2 mm, /CD/ = 6 cm 5 mm,  /EF/ = 2 cm 7 mm, /GH/ = 48 mm, /IJ/ = 56 mm, /KL/ = 70 mm).

Každou matematiku procvičujeme násobení a dělení – pětiminutovka a sčítání a odčítání s přechodem – 10 – 12 příkladů – počítáme předepsané příklady.