Žáci 9. ročníku si pro své mladší spolužáky připravili projektový den „Čteme dětem“. Připravili si krásné pohádkové knížky, měli připravené úkoly, tajenky, skládanky, soutěže a aktivity spojené s pohádkovými náměty.
Všem se společný projekt podařil a strávili jsme příjemné dopoledne s pohádkovými knížkami.