Ve středu 11. května byl pro žáky 9. ročníků připraven preventivní program  „Bezpečné sexuální chování v dospívání“. Žáci se seznámili se základními znalostmi o lidské sexualitě a sexuálním chováním, s právním řádem ČR v sexuální problematice.  Žáci se mohli zeptat, diskutovali a zajímali se o danou problematiku.