O letních prázdninách budou na naší škole realizovány příměstské tábory viz. leták. Všechny turnusy již plně obsazeny. Vyplněné přihlášky odevzdejte osobně místní koordinátorce Mgr. Ludmile Kožuchové nebo zasílejte na  ludmila.kozuchova@skolakozlovice.cz do konce května. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity pro jednotlivé turnusy viz. leták. V případě shody má přednost dítě, které už na táboře bylo. Ostatní řádně vyplněné doklady nejpozději do 20. června. Doklady k vyplnění najdete na http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/primestske-tabory-v-pobeskydi/kozlovice-skola-tabory/

PTP_letak_2022_kozlovice_A4_letni_II

Přihláška_Kozlovice_škola_léto_2022