Vážení rodiče,

v souvislosti s vyhlašováním karanténních opatření a souvisejícím  distančním vzděláváním –  pracují děti ve větší míře na počítačích a ve spojitosti s tím mohou být většinu času napojeni také na internet.
Internet je komunikačním fenoménem naší doby. Nabízí také řadu příležitostí, jak zatraktivnit výuku. Součástí by však vždy měly být doporučení a zásady pro bezpečné chování na internetu.
Inspiraci pro bezpečnost Vašich dětí v online prostředí  můžete nalézt pod následujícími odkazy na webové stránky, které se zabývají prevencí v oblasti online prostředí. Dále zde také můžete pracovat s testy pro děti a se slovníkem pojmů souvisejících s internetem ve spojitosti s dětmi a jejich bezpečností v online prostředí.
http://www.bezpecnyinternet.cz/
https://www.e-bezpeci.cz/

Přikládáme Vám zde také informativní brožuru, která obsahuje mnohá témata, která se bezpečí v online prostředí týkají.  Bezpečný internet – pro rodiče

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) také vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí.

Je zde k dipozici rozsáhlá brožura k nejrůznějším oblastem – rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking, kyberšikana, Doporučení pro rodiče.

https://prevencekriminality.cz/osvetove-materialy-k-bezpecnemu-chovani-v-online-prostredi/

Další užitečné odkazy k využití:

Bezpečně v kyberprostoru (nukib.cz)

Virtuální asistenční centrum (HZS ČR)

Uvolnění psychosomatického neklidu (ČOSIV, web)

Plakáty pro rozvoj emočních dovedností (ČOSIV, plakáty)

Autoregulace (Centrum LOCIKA, leták)

Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím (Centrum LOCIKA, web)

Tipy na každý den (Český mindfulness institut, web s tipy)

Wake Up (Go Noodle, krátké 4minutové video s lehkým cvičením)

Nevypusť duši (Nevypustdusi.cz, web projektu)

Nepanikař a nevypusť duši (Nevypustdusi.cz, informace o mobilní aplikaci)