Pro nepřítomné děti:

ČJ – U str. 43 /cv. 1- 4 ústně

PS do ČJ  str. 26 /cv. 4

M – U str. 31 /cv. 1 – rýsovali jsme do sešitu. Rozhodovali jsme, zda se jedná o polopřímky opačné.

PRV – PS str. 25, nové učivo: skupenství pevné, kapalné, plynné