Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS[1]CoV.

Ve školách bude probíhat pravidelné preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 1x týdně, vždy první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného opatření. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Preventivní testování  žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

Hlavním cílem tohoto preventivního testování je umožnit bezpečný provoz škol
a školských zařízení v regionech, kde je v současné době vývoj epidemické situace nejrizikovější, a kde se zvyšuje riziko zavlečení nákazy do škol.

Školám budou distribuovány skrze Národní pedagogický institut neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv.  rychlé  antigenní  testy –RAT),  kterými  se  bude  testovat  ve  stanovených termínech. Návod k samotestování dodanými testy SEJOY ke stažení:  Sejoy-návod-k-použití
                                                           Návod k samotestování dodanými testy GENRUI ke stažení: Genrui-návod k použití

Pokud zákonní zástupci nesouhlasí s použitím výše zmíněného testu – mohou využít jiných schválených antigenních testů pro použití laickou veřejností – viz ZDE

Vždy je však povinné testovat žáka ve škole a dodat třídnímu učiteli návod k použití daného testu.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží,  že prodělali onemocnění  Covid-19  (po  dobu  180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  Covid-19),  případně  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek “pro netestované”, konkrétně:

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
  • používají hygienické zařízení určené školou  pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test,
  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.