Právě skončený školní rok byl opět pro nás pro všechny jiný než klasický. Na začátku školního roku jsme všichni doufali, že se nebude opakovat situace z jara roku 2020, ale nestalo se tak. Z důvodů stále zhoršující se epidemiologické situace byly školy v říjnu uzavřeny a začala povinná distanční výuka, a tento způsob výuky  byl s různými  přestávkami realizován v kombinaci s prezenční výukou až do poloviny května 2021. Ale zvládli jsme to. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že skoro všichni žáci školy přistupovali ke vzdělávání po celý školní rok zodpovědně a pod vedením svých učitelů dosáhli v jednotlivých předmětech výborných výsledků –– celkem 326 žáků prospělo s vyznamenáním, tj. 82 % z celkového počtu.

Velmi dobrou práci odvedli naši učitelé, kteří se snažili svým přístupem k výuce žáky zaujmout, naučit i usměrnit. Mé poděkování patří všem učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům – vychovatelky vytvořily v družině místo velké zábavy i účinné relaxace a velmi dobrá práce se dařila i asistentům pedagoga.

Velké poděkování samozřejmě patří i starostlivým rodičům, kteří vytvářejí svým dětem bezpečné rodinné zázemí a pomáhali nám zvládnout tento náročný školní rok jak po stránce technické, tak při dosahování vzdělávacích cílů v rámci distanční výuky.

Poděkování za náročnou práci patří také všem pracovníkům na úseku správy školy a také našim pracovnicím ve školní jídelně – všichni svým dílem přispěli ke zdárnému průběhu školního roku.

Přeji všem krásné prázdniny a příjemnou dovolenou.

Jaroslava Minksová, ředitelka školy.