www.mzp.cz   www.sfzp.cz


Název projektu:
Zahrada s přírodními prvky ZŠ Kozlovice

Akceptační číslo: 1190700416

Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava stávající zahrady základní školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o dendrofón a expozici dřeva, hmyzí hotel a geoexpozici. Součástí budou také vyvýšené záhony, pocitový chodník a sluneční hodiny.