Dle rozhodnutí MZ ČR platí od 8. 6. 2021 následující:

Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.
Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu
a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud
.

Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou šatny a sprchy.

Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.