Zápis do ŠD pro školní rok 2021/2022 proběhne pouze formálně  v době od 17 . 5. 2021 do 4. 6. 2021.

Tiskopis žádosti o přijetí žáka do školní družiny je ke stažení zde: Žádost o přijetí do školní družiny

Podání žádosti o přijetí do školní družiny:

Vyplněnou žádost prosím doručte:

  • poštou na adresu:  ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o., 739 47 Kozlovice 186
  • osobně vložte do schránky ve vrátnici školy  v pracovní dny  do  4. 6. 2021 v době od 7. 30 do 15. 00 hod.
  • pouze v případě, že vlastníte elektronický podpis lze zaslat žádost emailem: skola@kozlovice.cz nebo datovou schránkou ID dv6mekn

Poté Vám bude zasláno SMS zprávou registrační číslo Vašeho dítěte.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

  • děti nižších ročníků 1. stupně
  • děti denně dojíždějící
  • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
  • zaměstnanost obou zákonných zástupců

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Platí i pro děti, které školní družinu letos navštěvují.