V rámci znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních pro Moravskoslezský kraj, s účinností od 24. 5. 2021 se oproti současnosti mění následující:

Preventivní antigenní test všech žáků se ve škole bude od 24. 5. provádět s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu – tedy v PONDĚLÍ – testování se provádí v kmenových učebnách.
Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ BUDE TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1– 2. ROČNÍKU –  KTERÝM ASISTUJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI – PROBÍHAT VE VCHODU DO OBECNÍ KNIHOVNY .

Od 24. 5. bude pravidelné neinvazivní antigenní testování prováděno testy s odběrem z přední části nosu od výrobce Sejoy.
Instruktážní video k odběrům:
ZDE

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede bezprostředně v den jeho příchodu do školy.