Dle rozhodnutí MZd a MŠMT je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy.
Dále – za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Organizace:

Příchod –  7:15 – 7:40 hod.
Ranní družina není zajištěna – z organizačních důvodů nemožnosti dodržení podmínky homogenity
skupiny žáků jedné třídy.

Výuka bude dle upraveného rozvrhu – platného od 18. 11. 2020 – viz Bakalář.    K stáhnutí: ZDE

Úprava ukončení výuky z důvodu dodržení epidemiologických opatření při školním stravování:

1. A  10:50 hod.
1. B  11:00 hod.
2. A  11:10 hod.
2. B  11:20 hod.

 • Vstup – hlavním vchodem do budovy školy – je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci přicházejí do školy průběžně k určenému vchodu – bude zajištěn průběžný příchod žáků do prostor šaten a jejich plynulý přesun do tříd.
 • Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd způsobem, aby nedocházelo ke kontaktu mezi třídami.
 • Přesuny žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizováno tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi třídami, tak jednotlivci, včetně zaměstnanců školy.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách roušky, včetně doby výuky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Budou vymezeny prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Při sejmutí – např. při stravování – si každý žák ukládá roušku do svého sáčku.
 • Pro žáky, kteří navštěvují školní jídelnu bude stravování zajištěno – při dodržování zvýšených hygienických pravidel – nutnost přihlášení ke školnímu stravování.
 • Odpolední družina je zajištěna za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy.